Parro

Parro

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gebruiken wij op school voor de oudercommunicatie een app met
de naam Parro Talk.
Deze app vervangt (grotendeels) de mail, (What’s)appen en sociale media. Er zit ook een
kalender in.
U kunt uw privacy-voorkeuren aangeven en u kunt zich via dit systeem inschrijven voor de
rapportgesprekken.
De app zorgt ervoor dat de afstand tussen school en ouders kleiner wordt. Bovendien is het
voor de leerkracht prettig dat werk en privé gescheiden zijn, want Parro is voor werkgerelateerde berichten.
De leerkrachten kunnen een stiltemodus instellen, zodat ze niet 24/7 bereikbaar zijn. Een
bijkomend voordeel is dat wij kunnn zien of berichten wel / niet gelezen zijn.
De app kunt u gratis downloaden vanuit de Appstore of de Google Play Store. Helaas werkt
de app niet op een WindowsPhone, maar via een browser kunt u Parro Talk ook altijd op een
tablet etc.gebruiken.
Wanneer u berichten heeft gemist, krijgt u eenmaal per dag (’s nachts) een herinneringsmail.
Parro Talk is gekoppeld aan ParnasSys, ons leerlingvolg- en administratiesysteem. Zodra uw
zoon/dochter is ingeschreven in ParnasSys, ontvangt u automatisch per mail een uitnodiging
met een koppelcode.
Opties in de app
1. Mededelingen
o Dit kunt u vergelijken met de mail. U kunt niet reageren op de berichten,
hoogstens een ‘like’ geven.
2. Kalender
o Op termijn zal onze schoolkalender ook in Parro komen.
3. Gesprekken
o U kunt een 1 op 1 gesprek voeren met de leerkracht of schoolleiding. Ouders
onderling kunnen geen gesprekken met elkaar voeren, maar u kunt wel
uitgenodigd worden voor een groepsgesprek (bv een werkgroep).
Op de webapp (te benaderen met een browser) kunt u de app personaliseren.
Ook is er veel ondersteuning beschikbaar, in de app én de webapp.
Tot slot: u kunt het ouderportaal van ParnasSys en Parro Talk koppelen via het ouderportaal
(klik op de papegaai op het startscherm).
https://talk.parro.com/login
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ICT’er juf Myrthe.

Laatste nieuws