Bieb ‘Klaverboek’

In het schoolgebouw van Ibs de Klaverhoek hebben wij een schoolbieb! De bieb heet “Klaverboek“.

De bieb is geopend om de week op woensdag. In onze schoolkalender staan de datums vastgesteld voor het gehele schooljaar.

De kinderen mogen om de week naar de bieb als ze dit willen!

Het gebruik van de bieb is dus onder schooltijd, maar kinderen en hun ouders dragen natuurlijk de zorg voor de biebboeken. Het op tijd inleveren van geleende materialen is de verantwoordelijkheid van de kinderen en hun ouders, hier speelt de school geen rol in. De school is dus ook niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren boeken.

Laatste nieuws