Kanjertraining

Op de Klaverhoek werken wij met Kanjertraining in alle groepen.

De Kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Bij de Kanjertraining gaat het om 2 essentiële zaken. Ten eerste dat het kind gedrag van zichzelf en anderen leert herkennen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en aan hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.

Ten tweede gaat het in de Kanjertraining ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en waarin het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.

Het doel van de Kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen heel brave kinderen te maken, maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Ook is er een rol weggelegd voor ouders die het goede voorbeeld moeten geven.

Op de Klaverhoek proberen we, vanzelfsprekend, een fijne sfeer te creëren, zodat elk kind zich er thuis kan voelen. Voor elk mens geldt dat goede prestaties samen gaan met een veilige omgeving. Voor kinderen geldt dit in zeer hoge mate. Om hier structureel aan te werken hebben alle leerkrachten van de Klaverhoek de Kanjertraining gevolgd. De Kanjertraining biedt leerkrachten handvatten om kinderen te begeleiden in de sociale omgang met elkaar, waardoor:

– pestproblemen hanteerbaar worden
– leerlingen zichzelf durven te zijn en zich veilig voelen
– leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en gevoelens onder woorden durven te brengen

Kanjerlessen

Elke week wordt er aan de hand van verhalen, rollenspelen en (spel)opdrachten aandacht besteed aan allerlei situaties waar je als kind in verzeild kunt raken en hoe je daarin kunt handelen. Voor jezelf opkomen en duidelijk zijn naar de ander speelt hierin een belangrijke rol.

De training bestaat uit lessen,waarin onder andere de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen
 • De 4 typetjes uitbeelden
 • Vertrouwensoefeningen doen
 • Onderscheiden van goede en slechte complimenten en je gevoelens hierbij raden
 • De kunst van het luisteren en vertellen
 • De kunst van het samenvatten
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd

De bedoeling van de Kanjerlessen is, dat de kinderen zich als Kanjers gaan gedragen en zo een fijne sfeer beleven in de groep en op school.

Kanjerregels

poster-kanjertraining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De petten bij Kanjertraining

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van dieren en van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag.

petten

De zwarte pet/de pestvogel : Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is “brutaal”. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

De rode pet / de aap: Het gedrag van een kind met een rode pet is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen, maar wijzen snel naar een ander.

De gele pet / het konijn: Het gedrag van een kind met een gele pet op is “onopvallend”. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren, maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

De witte pet / de tijger: Het gedrag van een kind met een witte pet is “rustig”. Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet maar is behulpzaam en te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander.

 

 

Laatste nieuws