Overblijven

Er is voor de kinderen de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven op de Klaverhoek. Kleuters kunnen op vrijdag niet overblijven, omdat ze deze dag tot 12.15 uur naar school gaan.

Hieronder kunt u het overblijfreglement vinden.

Overblijfreglement

·         Ouders/Verzorgers dienen de kinderen op te geven voor het overblijven d.m.v. inschrijving in de blauwe overblijfmap(deze ligt in de school). Dit kan ook d.m.v. een briefje of telefoontje naar een van de leerkrachten.
Dit dient wel voor half 9 te gebeuren zodat de overblijfkracht weet hoeveel kinderen er komen.

·         Als de kinderen op vaste dagen overblijven kan men een formulier invullen. Deze zitten voorin de blauwe map. U dient uw kind WEL af te melden als uw kind een keer niet overblijft.

·         De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per kind per keer.

·         Er zijn strippenkaarten te koop: 6x €10,00  12x €20,00 en 25x  €40,00. Als de kaart vol is krijgt het kind deze mee naar huis . Deze kaarten zijn te koop bij Ingrid, juf Mariëtte en meneer Léon. Dit kan op maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen bij de juf en meneer.

·         Een kind wordt er niet op aan gesproken als er niet betaald is, wel mag de overblijfkracht vragen of ze geld bij hebben.

·         De overblijfcoördinator kijkt aan het eind van de week de map na. Mocht er voor een kind niet betaald zijn, ontvangt deze ouder een schriftelijke herinnering.

·         Wordt er na de herinnering niet betaald dan ontvangt de ouder/verzorger nogmaals een herinnering met de mededeling dat het kind/de kinderen niet meer mogen overblijven totdat het openstaande bedrag voldaan is.

·         Er wordt geen onderscheid gemaakt voor het aantal keren overblijven of het aantal overblijvers uit 1 gezin.

·         Er wordt voor diverse dranken gezorgd(ice-tea/melk/Yogidrink/chocolademelk).

·         Koek en snoep blijven thuis! De kinderen krijgen een snoepje na het eten.
Heeft een kind wel snoep/koek bij, dan gaat dit terug in de broodtrommel en mee naar huis.

·         De overblijvers blijven aan tafel zitten totdat iedere leerling klaar is met eten.

·         Na afloop ruimen ze hun eigen spullen(broodtrommel, tas e.d.) op. Krukken worden netjes opgestapeld in het OLC.

·         Er wordt gegeten op een fatsoenlijke manier, in een rustige sfeer.

·         Bij goed weer gaan de overblijvers buiten spelen. Zij mogen dan alleen het speelgoed van het overblijven gebruiken.

·         Bij het spelen op het schoolplein gelden dezelfde regels als bij het buitenspelen tijdens de pauze. Overblijfkinderen gedragen zich als kanjers op het plein en samen spelen is pas fijn.

·         Bij slecht weer worden er spelletjes gedaan in de hal.

·         Er wordt geen speelgoed van thuis meegenomen. Er zijn spelletjes, knutselspulletjes en een voetbaltafel aanwezig.

·         Er wordt geen gebruik gemaakt van de computers tijdens het overblijven.

·         Er wordt niet meer gespeeld in de gymzaal. Een uitzondering hierop is als een van de teamleden bereid is om mee te gaan.

·         De poort wordt tijdens het buitenspelen dicht gedaan. Leerlingen, die niet overblijven, mogen niet op het schoolplein komen.

·         Alle speelgoed wordt na afloop weer netjes opgeruimd, dit onder toezicht van de overblijfkracht.

·         Om 12.45 uur wordt de surveillance overgenomen door een leerkracht. Deze zal ook het hek open doen en de andere kinderen toelaten op het plein.

·         Bij misdragingen worden de leerlingen overgedragen aan de betreffende groepsleerkracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

·         Als een kind “gewond” raakt tijdens het overblijven wordt deze overgedragen aan een van de leerkrachten. De overblijfkracht blijft bij de andere overblijvers.

·         Bij een groep groter dan 15 leerlingen kan er hulp ingeroepen worden van een leerkracht.

·         Iedere overblijfkracht is net als leerkrachten en leerlingen anders in omgang daardoor kan het voorkomen dat de ene strenger is dan de andere.

Laatste nieuws